A visszatérő orvérzés hátterében többféle ok állhat

Mit kell tenni, ha a pénisz hisztizik

Ha az isten villás farkat adományozott volna a férfiaknak, nyilván nem lett volna szükség arra, hogy a freudista pszichoanalitikusok és követőik kerek egy évszázadon át gyártsák elméleteiket arról, hogy a klitorisz milyen módon melegágya minden női devianciának, abnormalitásnak, neurózisnak, hisztinek, immoralitásnak és igen, kapaszkodjunk meg: magának a FRIGIDITÁSNAK is.

Persze nem is olyan nyilván. Mert lehet ugyan, hogy a villás farok kompatibilis méret esetén minden különösebb odafigyelés nélkül tudott volna örömöt okozni a klitorisz gazdájának - és isten feltételezett céltudatos rendeléseként ez persze automatikusan legitim és felszentelt aktusa is lehetett volna a faroknak - de ez még nem küszöbölte volna ki azon elméletek szükségességét, melyek segítségével a villás farok birtokosai a nőket passzivitásra, feltétlen megadásra és engedelmességre tudják kényszeríteni.

És persze arra, hogy ne csak a világot, saját magukat is elsősorban a férfiak szükségletein, érdekein, elvárásain és interpretációin keresztül szemléljék.

a gyenge erekciót kezelik mindegyikünk pénisz

Ahogy egy csatározásban és megadásban edzett barátnőm fogalmazta sanyarúan: "Egész életemben arra lettem trenírozva, hogy szembehelyezkedjek magammal. Egy nő nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kiindulópontja lehessen saját magának cselekedeteiben. Igen, még a legintimebb pillanatokban is kénytelenek a másik nem által konstruált és rájuk lőcsölt "realitás" követelményei szerint cselekedni, és túlélési stratégiájuk a legtöbb esetben kimerül ezen konstruált realitáshoz való igazodásban, illetve belsővé tételében.

Nem a liberális nevelés hülyeség, hanem maga a nevelés, úgy ahogy van

Nem kell járatosnak lenni a freudista irodalomban, hogy éljünk eszközeivel, mikor meg kívánjuk regulázni tévelygő nőinket, akiknek esetleg sajátos elképzeléseik vannak arról, hogy mi módon is esik jól nekik a szeretkezés, és milyen módon evidens számukra az orgazmus. Sajnálatos módon ugyanis a freudista analitikusok alaptézisei népszerűsített formában meglehetős széles körben támadták meg, árasztották el és itatták át a nagy fehér ember köz-tudatát a huszadik században.

Márpedig az eszmék makacs dolgok, különösen akkor, mikor maga a valóság kívánja számon kérni magát rajtuk. Ezt bizonyítja az a tény, hogy a freudi eszmék nagy virulenciával élnek tovább és hatnak ma is a közgondolkodásban. Ez nyilván azért történt így, mert a freudi gondolatok kitűnően indokolták a nemek között fennálló hatalmi, illetve alárendelődési viszonyok létrejöttét a patriarchális társadalmakban, és igazolták azok jogosságát.

Így lett a nők biológiai meghatározottsága egyúttal társadalmi végzetük is. De lássuk csak, ki mindenki frigid a freudista történetben Szinte minden nő, akivel egyáltalában találkozhatunk az életben.

Az is frigid, aki túl felajzott, az is, aki szexuálisan agresszív - magyarul: szeret kezdeményezni - az is, aki klitoriálisan élvez, és persze olyanok is, akik a vaginális örömök helyett egyéb aktusokat preferálnak, vagy pedig egyáltalában véve semmilyet se. Legfeljebb az nincs frigidnek bélyegezve, aki a vele szemben támasztott férfiúi elvárásokhoz való igazodás közben vagy mélyen hallgat arról, amit tényleg gondol és akar, vagy olyan ügyesen hazudik, hogy mit kell tenni ő maga is elhiszi.

Itt ülünk a nagy fehér Európában, übermensch-tudattól szétfeszülő büszke kebelekkel, és kitűnően tudunk hörögni azon, hogy milyen barbár az afrikai nővé avatási rítus, melyben gyakorlatilag kasztrálják őket, illetve hát, JUJ!

pénisznagyobbító olaj milyen gyakorlat szükséges az erekcióhoz

Tény, hogy az afrikai kasztráció szó szerint véresebb, amennyiben eredménye visszafordíthatatlan, és a primitív körülmények között elvégzett "műtét" egy életre megnyomorítja a "pácienseket". De miért is van szükségük erre? A nőt ilyenkor tulajdonképpen hímnős jellegétől kívánják megfosztani, azért, hogy tisztán és egyértelműen lehessen nő a reátestált női szerepekben vagy hogy még azon az egycentis kis phalloszán át se részesüljön - ha a pénisz hisztizik csak szimbolikus értelemben - semmilyen férfiakat illető előjogból, például az orgazmusból.

Ha a pénisz hisztizik az is logikus gondolatnak tűnhet a férfitől, hogy ha az ő farkának a női hüvely a tökéletesen illeszkedő helye, és neki a nemzéshez általában orgazmusra van szüksége, akkor nyilván hasonlóképpen a nőnek is orgazmusa van ugyanott, ugyanakkor.

Csakhogy az evolúció keresztbe tesz a logikának - mármint maga az ok-okozati folyamat a céltételező szemléletnek. Ha mindkét félnek egyszerre és ugyanott kellene elélveznie a szaporodáshoz, akkor már rég kihalásnak indultunk volna, mint a pandák.

Felesleges magára vennie, ha nem áll fel

Ennek a feltételnek ugyanis százalékosan rendkívül ritkán tudott volna eleget tenni a természet, még akkor is, ha a klitoriszt a vagina belsejébe süllyesztette volna, hogy ott kényelmesen lehessen ajzani a pénisszel. Egyszerűen el kell tudnunk fogadni, hogy a való életben a női orgazmus fakultatív és teljesen független a nemzéstől. Mind a nőknek, mind a férfiaknak szembe kell nézni azzal a sajátos evolúciós történettel, amelynek átmeneti végpontján épp most állunk, egy sajátságos, akár abszurdnak is tekinthető fizikai felépítéssel, melybe rengeteg esetleges, azaz véletlenszerű fordulat eredménye is beépült.

Már az is nagy szó, hogy az evolúció egyáltalán meghagyta a nőnek mit kell tenni az orgazmikus szervet. De ha már így van, miért helyezte el ilyen távol a hüvely bejáratától? Így közösülés közben szinte alig tudja érinteni a pénisz.

Nem baj, az ember már réges-rég többről szól puszta szaporodásánál.

  • Felesleges magára vennie, ha nem áll fel - Dívány
  • Játszmák | Kismamablog
  • Váladékképzodés, a pénisz begyulladása
  • Fejes Réka Vámos Miklós: ritkán segít, hogyha a tettesre haragszunk A merev pénisz a férfiasság jelképe.
  • Milyen ételeket kell enni a pénisz növekedéséhez
  • Vida Ágnes 21 Comments Játszmák A kis Anna nem engedi az anyukáját reggelizni, sem mosogatni, ha nem vele foglalkozik rögtön hisztiben tör ki.

Ha az evolúció kibabrált velünk, az ember játékos természete - mely amúgy is imádja a kihívásokat - majd feltalálja magát, és kitalálja, ha a pénisz hisztizik is hasznosítsa ezt az "extra" szervet. Illetve hát bocsánat, a nők már rég ki is találták.

Ha viszont mégis muszáj azon spekulálnunk, hogy van-e valamilyen elengedhetetlen funkciója a csiklónak, ott és úgy, ahogy található, tekintsünk rá, mint egy liftgombra, amely megfelelő stimuláció esetén kitárja a liftajtót, hogy együtt - tehát konszenzussal - léphessünk be a kilövősilóba, és bíborban, bársonyban, gyöngyös koszorúban elrepülhessünk.

Egyéb megosztás Néhány mondat a gyerekkorról. Újra és újra felröppennek nagy olvasószámot produkáló, kattintásvadász című cikkek arról, hogy a hiszti rossz, a liberális gyereknevelésnek vége, megbukott, a gyerekek eluralkodtak a szülőkön, és hogy ezekből a büdös kölkökből, ha minden így megy tovább, utolsó zsarnokok lesznek.

Csak extra csemegének írom ide, hogy biológusok legfrissebb kutatásai szerint a nőké az eredeti, standard méretű klitorisz a prototípusés ha a pénisz hisztizik férfiaké egy későbbi fejlődés eredményeként nőtte túl magát, és lett belőle pénisz. Magyarán, ezen biológusok szemüvegén át tekintve a világegyetemet, a klitorisz valójában eredetileg is női jellegű szerv, nem pedig csökevényes hímtag, így orgazmikus "juttatásai" magától értetődően, mintegy történelmi jogon "járnak" a nőknek.

Csakhogy a freudizmus katekizmusa szerint - mely nők generációinak életét nyomorította meg - a normális felnőtt nőnek nem egyszerűen kötelességtudóan le kell mondania gyermekkori klitoriális elfoglaltságairól, hanem mintegy ki kell iktatnia e szerv létezését mindennapjaiból.

Pénisz: mennyi az átlag?

Majd ezek után orgazmusát áhítatos meggyőződéssel és elhivatottságtudattal egy az egyben át kell helyeznie a vaginájába, mert ha a pénisz hisztizik így juthat hozzá ahhoz a mentális egyensúlyhoz, mely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy kiteljesedjen a neki megfellebbezhetetlenül kiosztott feminin sorsban: hogy jó anya és jó feleség lehessen.

Az áthelyezés után pedig semmit hogyan lehet irányítani az erekciót egy férfi számára kell tennie az égegyadta világon, csak passzívan és megadóan várnia a hercegi pénisz megérkezésére, amely majd felébreszti csipkerózsikai szunnyadozásából vagináját, hogy igazi, felnőtt orgazmussal ajándékozhassa meg.

Mivel itt merőben spekulatív elméletről van szó, a freudistákat nyilvánvalóan nem érdekelte, hogy a vagina mélységei számára kötelezően előírt orgazmus egyáltalában megvalósítható-e a gyakorlatban. Az elmélet virágkorában ugyanis erről még egyáltalában nem folytattak tudományos, biológiai kutatásokat, az érintettek, azaz a nők véleménye pedig nem számított. És persze az sem számított, hogy a klitorisz a fentiekhez képest nem egyszerűen kézenfekvő kézreállóhanem emberemlékezet óta a leginkább bevált és működő orgazmikus szerv.

De ami létező és nyilvánvaló, az nem több zavaró körülménynél, hiszen a cél a fenti szempontnál sokkal szentebb és magasabb rendű: segítsük hozzá a nőt, hogy életét biológiailag ráosztott feladatára és e feladat helyszínére összpontosítsa, hiszen nem más ő, mint kihordó edénye a jövő nemzedékeinek.

De képzeljük el, ha az emberi evolúciós fejlődés kezdetén a történések szeszélye folytán a nőstény kapja a nagyobb fizikai erőt és termetet, és ez az erőfölénye később lefordítódik a magasabb társadalmi pozíciók betöltésének és az aktív princípium birtoklásának privilégiumára.

És a nők kitalálják, hogy úgy tudják hány cm merevedéssel kordában tartani a férfiakat, valamint totális kontrollt gyakorolni az emberiség szaporodása felett, ha beadagolják nekik: ha a pénisz hisztizik az a felnőtt és normális férfi, aki szépen békén hagyja a farkát, és orgazmusát kötelességtudóan áthelyezi a tojásaira, amit a nők szívesen nyalogatnak majd nekik, ha épp úgy szottyan kedvük.

  1. Gyűrű jelent meg a péniszen
  2. Balogh Andrea, gyermekgyógyász Gyermekkorban gyakran találkozunk a visszatérő orrvérzés problémájával.
  3. Fotó erekció a bugyiban

mit kell tenni Elég hamar kiderülne, hogy ezzel a valóságra terített ideologikus "hálóval" a nők újra meg újra meg tudják majd erősíteni kizárólagos hatalmukat. Persze ők maguk is hinnének ebben a tojás-ügyletben, mert érdekeik így kívánnák. Ez nem lehetetlen feladat, hisz például én is úgy láttam úttörő koromban, hogy a proletariátus van hatalmon. Egyértelmű volt számomra, hogy ami alul van, az van tulajdonképpen felül, hogy aki lent izzad, és keveset keres, meg megmondják neki, hogy hol, merre, meddig, az jár végső soron jobban, mert minden kizárólagosan az ő érdekében történik.

Meg tényleg hittem, hogy a nők egyenlők a férfiakkal, mert ez volt deklarálva, és hiába kerestek kevesebbet, meg volt kevesebb beleszólásuk, meg voltak leintegetve meg leinzultálva naponta, meg dolgoztak kétszer annyit, mint a férfiak, egyszóval hiába lógott bele meg köhögött, prüszkölt pofánkba a valóság pillanatonként, vagy amikor csak tehette, a rendszer által felszentelt mit kell tenni erősebb volt nála.

Nem csoda, hisz a túlélésünk függött tőle.

Fitymaszűkület, fitymaletapadás kezelése - Mit szabad és mit tilos? Gyermeksebész válaszol

A mi egyenlőségünknek az volt a legfőbb bizonyítéka, hogy piszkosul és látványosan le voltunk nyomva. Az emberi elme rettenetes képessége, hogy állandóan képes igazítani a valóságfelfogásán az uralkodó ideológiák széljárásának megfelelően.

Fikciónkban a férfiak egy része azonnal igazodna a tojás-történethez, hiszen ezt szorgalmazná túlélési ösztöne, úgyhogy kötelességtudóan hanyagolná péniszét. Az elmélet kőkeményen átrendezné a valóságot számukra, és bár a tojásuk által közvetített orgazmus csak halovány mása lenne a farkinak, vagy egyáltalán semmilyen se, mégis elfogadnák a helyzetet, mint a társadalmi ha a pénisz hisztizik való beilleszkedés, tehát a fennmaradás megvétózhatatlan feltételét.

A férfiak egy másik része titokban persze rengeteget maszturbálna, bár hangosan és nyilvánosan egyetértene a valóságnak a hatalom oldaláról megfogalmazott és megkívánt értelmezésével. A lázadók pedig, akik mit kell tenni a farkuk mellett foglalnának állást, és megtámadnák a tojás-orgazmust, mely szerintük vagy elérhetetlen, vagy metronidazol és erekció rendkívül halovány és körülményes a farokéhoz képest, nos, ők egyedül maradnának és kiközösíttetnének, mint elhajlók, akikről persze rögtön kiderülne, hogy hisztérikusak, amorálisak, sőt egyenesen perverzek.

De térjünk vissza jelenünkbe, ahol minden pont másképpen van fordítva. Azok a férfiak, akik még ma is agresszíven számon kérik a kizárólag vaginális izgatás által kiváltott orgazmust a nőn gondolok itt a "ha igazán szeretnél, vaginálisan is hajlandó lennél elélvezni" kezdetű szövegekrepersze nem biztos, hogy ugyanabból indulnak ki, mint az eredeti elmélet megalkotói. De a freudista ideológia még hígított, vulgár-népszerűsített formájában is kapóra jön nekik "igazukban". Számukra egyszerűen csak kényelmes a tudat, hogy a nőnek márpedig így is, úgy is ott kell müssen orgazmálnia, ahová ő a farkát teszi.

Így tehát neki a férfinak nincs semmilyen külön házi feladata. És ha a nő mégsem elégül ki ott, ahová ő épp tenni kívánja isteni phalloszát, akkor magára vessen: nőjön már fel, legyen javítják az erekciós gyógyszereket, és - helyezze át Jól látható, hogy miközben hidegháborús boszorkányüldözésnek, tiltásnak, illetve hanyagolásnak van kitéve a klitorisz az egyik oldalon kitűnő bűnbak-anyag, melyből tetszés szerint faragható imperialista vagy kommunista ügynöka péniszben való vallásos, feltétlen hit teszi teljessé a képet a másikon.

Hasonlóképpen ahhoz a hithez, amelyet például fanatikus szabadpiachívők gyakorolnak, akik hisznek a piac folyamatainak és e folyamatok végeredményeinek feltétlen és eredendő jóságában. Már persze akkor, ha nincs semmiféle külön, manuális beavatkozás semmilyen kormányzat vagy bármely más adminisztratív szerv részéről. A történelem azonban azt mutatja, hogy sohasem létezett piac teljesen mentesen a különböző nem piaci jellegű szervek belenyúlkálásaitól, a modern piacot meg végképp nem hagyhatjuk kontroll nélkül, ha nem akarjuk, hogy minden a feje tetejére álljon.

Ugyanígy nem működik az a hit sem, hogy csak szépen bízzuk magunkat feltételek nélkül a phalloszra és annak szabad, ösztönös megnyilvánulásaira, mert az így biztosan mindenkinek a legjobbat hozza majd ki a helyzetből.

Igen, mindenki részesedik majd az erogén mannából, amiképpen a szakács machinációiból A es csapdájában.

Thor vs Hela - First Fight Scene - Thor Ragnarok (2017) Movie CLIP HD

Ez az "élvezz el ott, ahová én épp rakom neked" attitűd különben olyannyira igaz, ha a pénisz hisztizik még azt is elvárnák a nőtől, hogy orális szex esetén is tegyen úgy, mintha képes volna elélvezni a szájával - legalábbis a standard pornófilmekben ez így lett beadagolva nekünk.

És bár minden férfinak is van anusza - mely pontosan ugyanolyan szerkezetű és ugyanúgy funkcionál, mint a nőké - ők ezt a szervüket az esetek többségében nem szívesen kínálnák fel használatra illetve hát rongálásra, hisz jól tudják, nem csak fájdalommal tud járni az anális ha keskeny pénisz, idős korukban meglehetős szükségük lesz még záróizmaikravalamiért mégis úgy gondolják, hogy mivel nekik van mit oda behelyezni, ezért a nőnek az a dolga - akár tetszik neki, akár nem - hogy ott is legyen szíves elélvezni tudni.

Vagy legalábbis tegyen úgy. Nem csoda hát, ha a pénisz hisztizik a megfelelni akarás irtóztató görcsében - ahogy egy másik kedves barátnőm fogalmazott - "egész Kelet-Európa műsikolyoktól hangos". Ennek a cikknek a megírására pénisz szakadt nem a fent említett, csömörben megboldogult műsikolyok, hanem az a közjáték adta az indítékot, melyben egy nálam egy generációval fiatalabb barátnőm ha a pénisz hisztizik, ám mégis véresen komoly kéréssel hívott fel a mobilján: azonnal beszéljek a mellette ülő barátjával az orgazmusról, mert ő már nem bírja idegekkel.

Eléggé elképesztett, hogy a fiatalember érvelése egy az egyben követte annak a két - magát rendkívül felvilágosultnak tartó - szintén kelet-európai férfiúnak az érvrendszerét, akikkel több mind két évtizede már jóval a szexuális forradalmon túl próbáltam meg erről a témáról eszmét cserélni. Akkor hamar feladtam. Térben és időben egymástól függetlenül mindketten visszakézből lefrigideztek - épp azt próbáltam elmesélni nekik, hogyan segíthetnének hozzá az orgazmushoz - és persze mindketten az előző nőjükre hivatkoztak.

Jellemző módon az elképedésen túl még mindig elsősorban az ő egójuk védelmével voltam elfoglalva, ezért nem hívtam fel egyikük figyelmét arra, hogy mit kell tenni másodpercen túl amúgy sem igen szokta tudni tartani erekcióját, a másikét meg arra, hogy mérete semmiképpen sem tenné lehetővé, hogy stimulálja vele a hüvelyemben nyüzsgő G, X, U és egyéb, még fel sem térképezett, így tehát el sem nevezett erogén pontok tömegét.

mi a pénisznek rossz viagra erekció

Arra meg már végképp nem volt bátorságom, hogy rámutassak: kész szerencse, hogy nem feltétlenül szükséges mindent kizárólag a férfi felkent farkával elintézni, az ember ember mivoltában már rég feltalálta a kézzel való besegítés aktusát is.

A mit kell tenni több überelhetetlen előnye is van: mozgásában fürgébb és irányíthatóbb, nincsenek sem erekciós, sem méretbeli gondjai, nem fog lekókadni se idő előtt, se a döntő pillanatban, és biztosítást is olcsóbb kötni rá, mint a farokra. Az előző nőre való hivatkozás persze kicsit olyan, mint valamely nagy hatalmú tekintély felemlegetése. Emlékeztet arra, ahogyan egyetemi dolgozatainkat írtuk. Ha kaptunk egy témát, magától értetődően nem az adott valóságból indultunk ki, mely csak összekutyulta volna azt az előirányzott tökélyt, mely felé szemellenzősen menetelnünk kellett, és megrendíthette volna a müssen-valóság hitelét.

Ehelyett rohantunk a klasszikusokhoz. Összeollóztuk Marxtól, Engelstől, Lenintől a kihozandó mondanivaló megfelelő alkatrészeit, majd mindezt leöntöttük egy kis dialmat-törtmat szósszal. És mit érdemel az a férfi, aki önző, narcisztikus módon csak saját szükségleteivel van elfoglalva, és nem eléggé nyitott mit kell tenni nőjének elképzeléseire saját magáról és arról, hogy mi is jó neki az ágyban? Kár, hogy ez a másiknak is oly kínos, kényelmetlen és káros.

Orrvérzés gyermekkorban

Az előző nő köztünk van De hát ki ez az előző nő, akibe épp hogy belehelyezik csodás phalloszukat a férfiak, és ő azonnal, minden teketória nélkül eljut a csúcsra, mégpedig Korai erekcióm van va-gi-ná-li-san? Lehetséges ez? Bár mondjuk az ilyen nőbe bele se kell helyezni semmit, akkor is el fog élvezni.

Hogy ezt mindennap tudná-e produkálni, kétlem, de mindannyiunknak beleértve a férfiakat is vannak olyan felfokozott kemikális, mentális, érzelmi állapotaink, amikor spontán orgazmusnak eshetünk üdvözült áldozatul. Ez gyakorlatilag bármilyen élethelyzetben előfordulhat, a tömegközlekedés közepén, az adóhivatalban vagy akár éjjel, álmunkban is, miközben kezünk esetleg belelóg a gyerek bilijébe. Nem akarok senkit lehorgasztani, de megfelelő konstellációk esetén tisztán mentális izgatás révén is el lehet menni, ezenkívül vannak légzéstechnikák is, melyek elsajátítása esetén még gondolnunk sem kell közben semmire.

Épp a minap találták meg azt a pontot a gerincen, melynek elektromos stimulálása egy másodperc töredéke alatt lövi ki a szerencsés pácienst az orgazmikus kozmoszba. De mi most nem ezekről az esetekről akarunk beszélni, hanem mit kell tenni az átlagos esetről, amikor keresztülverekedtük magunkat egy átlag munkanapon, a tömegközlekedésen, az önadminisztráció poklának legalább hét körén, és aztán ágyba bújunk és összetesszük szerettünkkel mindazt, amink van.

És az oly nagyon jól tud esni nekünk, hogy csak annyit motyogunk értetlenül, üveges szemekkel, hogy "miért is nem tettük ezt meg korábban????

A téma leírása

Ezekben az intim pillanatokban minden egyéb emberi céltevékenység tökéletesen értelmetlennek tűnik. Szóval, ezeken az átlagos hétköznapokon ott fog a rendelkezésünkre állni a régi, hű, az orgazmus tekintetében rendkívül megbízható, jól bevált klitorisz, melyre masszív tömegek számíthattak a történelem folyamán szinte minden körülmények között, és amely, ígérem, még a férfiak hímtagjánál is kiszámíthatóbban működik. Freudisták ide, vaginaorgazmus-hívők oda, a nők döntő többsége, ha egyáltalán eljut az orgazmusig, azt klitoriálisan teszi azaz innen kiindulvaa klitorisz stimulálásával, legfeljebb nem beszél róla, nehogy még ezért is külön megbélyegezzék, és inadekvátnak meg diszfunkcionálisnak kelljen éreznie magát.

Ezt az állításomat egyáltalán nem cáfolja az a tény, hogy tudok olyan nőről, aki kizárólag csak mellének orális izgatása révén képes orgazmushoz jutni.

erekció közösülés közben hogyan kell kezelni idegenkedés a pénisz iránt

A valahol a vagina rejtelmes mélységeiben elérhető misztikus, magasabb rendű, mindent elsöprő orgazmusra, mely fényes üstökösként ragyogja be galaktikánk egét, elsősorban a férfiak erotikus fantáziájának és egójának van szüksége. A gondok akkor kezdődnek, amikor ezt a fantáziájukban lakozó rejtélyes női orgazmust nevezik ki az IGAZINAK "Pedig azt mondják, az az igazi" - mondta nekem még ezen újság szerkesztője is a telefonbamelyért nem igazán kell extra - a nők által kívánatosnak tartott - erőfeszítéseket tenni.

Ezzel a mesterséges szembeállítással a klitoriális orgazmus automatikusan leértékelődik, azaz "nem mit kell tenni és persze rögtön hanyagolhatóvá is válik. Így teszik még a magukat felvilágosultnak tartó férfiak is a nőt az úgynevezett "feminin misztika" áldozatává.

Reggeli erekció és potencia misztikusnak lenni nem a nő eredeti igénye - semmi szexuális ha a pénisz hisztizik nincs belőle, legfeljebb álerkölcsi - ráadásul, míg fel nem lázad a ráoktrojált misztikum ellen, műorgazmusok frusztráló tömeggyártásában kell segédkezet nyújtania. Míg a férfiak inkább orgazmus-központúak, valamint fanatikus numeraszámlálók, és ebben a tekintetben célratörőbbek, a nők számára - akiknek szintén szükségük van az orgazmus nyújtotta csúcsélményre és az azt követő megkönnyebbülésre - az érzelmi kötődés és érzéki szövegkörnyezet legalább ugyanannyi súllyal esik a latba.

De az ember köztudottan szorongásoldásra is használja a szeretkezést, tehát kőkeményen számít az orgazmus vonatán érkező boldogságérzetet okozó endorfin-szállítmányokra. Mégis úgy tűnik, a nő sokkal több mindennek tud örülni a szexben, mint a férfi, sokkal több dolog mellett szeret elidőzni.

Az ölelkezés, csókolózás, simogatás - a gyöngédség és törődés "tradicionális" megnyilvánulásai - mellett persze a hüvelyi örömöknek is szeret áldozni.

Váladékképzodés, a pénisz begyulladása Kérdés: Néhány napja tapasztalom 4,5 hónapos kisfiamnál, hogy furcsa szagú a fütyije és néha mintha valami fehér váladék is jönne belõle.

Igen, most, hogy talán sikerült némileg rehabilitálnunk a klitoriszt, és visszaajándékozni a nőknek mint orgazmusuknak legitim szervét, szeretném eloszlatni a hüvellyel kapcsolatos és e rehabilitás során keletkezett esetleges tévképzeteket is.

Azt hiszem, alig van olyan, magát heteroszexuálisnak tartó nő, akinek ne okozna hiányérzetet, ha huzamosabb időn át férfival való közösülés mit kell tenni kell élnie. De míg a nő visszafoghatja-e az ember az erekciót a szeretkezéshez alapvetően tartozik hozzá az egymásban levés biztonságérzetet és megnyugvást nyújtó élménye, addig magához az orgazmushoz nincs elengedhetetlenül szüksége a férfi phalloszára - bár az kétségkívül íz- és élményfokozó.

Képzeljük el, hogy egy világkatasztrófa után egyetlen férfi és nő marad a földön, és mázlijukra még vonzódnak is egymáshoz. Ám a férfi szexuális kérdésekben visszamaradt tuskó, és választás elé állítja a nőt: "Anyukám, vagy a klitoriszoddal foglalkozol, vagy én boldoggá teszem a vaginádat, de a kettő együtt nem megy. A hüvely persze nemcsak érzéki örömöket okozó helyszín, hanem, mint fentebb céloztam rá, az alapvető érzelmi kötődések, az túlsúlyos merevedés megerősítésének helyszíne, és fontos szellemi élmények közvetítője is: az oly mélyen áhított egyesülésé a másik - naponta, sőt olykor pillanatonként elvesztett - felünkkel.